παρακαλώ περιμένετε
Carte de vigilance

Χάρτης
Επικινδυνότητας
wrn_img

<<< Συμβουλευτείτε τον χάρτη
χρονοδιάγραμμα
83% φωτεινότητα

Φθίνων Αμφίκυρτος (waning gibbous) όπου η σελήνη αρχίζει να ελαττώνεται

καλή/μέτρια ημέρα για ψάρεμα
χρονική περίοδος για ψάρεμα

00:47 - 03:16
9:16 - 10:45
12:47 - 15:16
18:35 - 20:04

Συμπτώσεις Ήλιου και Σελήνης

Δεν συμπίπτει ηλίος με σέληνη.
83% φωτεινότητα

Φθίνων Αμφίκυρτος (waning gibbous) όπου η σελήνη αρχίζει να ελαττώνεται

83% φωτεινότητα

Φθίνων Αμφίκυρτος (waning gibbous) όπου η σελήνη αρχίζει να ελαττώνεται

Δείκτης Aπόλαυσης

0

Ύψος Κύμματος(μ)

0.14

Συνθήκες ευνοϊκές που θα επηρέασουν στην απόλαυση του ψάρεματος σας

Δείκτης Ανέμου: 0

Δείκτης Βροχής: 0

Δείκτης Χιονιού: 0

Δείκτης Θερμοκ: 0


*** Δείκτης
0=Καλός
1=Μέτριος
2=Κακός